Rituálé I. : Föld, Víz, Tűz, Levegő között

Térkép betöltése...

Időpont
2012/07/25
10:00 - 13:00

Helyszín
Millenniumi Kávéház


Célunk, hogy a műhelymunkában résztvevőkkel közösen eljussunk a transzcendentális tapasztalás fiziko-vokális lehetőségeihez, hogy felszínre tudjuk hozni visszafojtott érzelmeinket és nyíltabban mutassuk fel önmagunk és a velünk együtt játszók előtt a társadalmi élet által meghatározott tudat korlátait. Így akarunk a játszók között olyan rituális közösséget teremteni, amelyben a legalapvetőbb természetes értékek mentén bontakoznak ki az emberi kapcsolatok. Ennek vállalásával mindenki saját helyzetének megfelelően kilép magánszférájából, továbbá a szociálisan rögzített kommunikációs formák keretei közül és egy hiteles közösségi aktus részesévé válik.
A Rituálé I. az emberi test és az elemek viszonyára épülő workshop. Benne a test és a hang átveszi az őt körülvevő és átható négy alapelem (föld, víz, tűz, levegő) jellegzetességeit és emberi típusokká alakítja át. Az elemek találkozásai és érintkezései egy-egy emberen belül, majd valamely elem dominanciája szerint meghatározott emberek között természetes rituálékat alakít ki, és hozzásegít személyességünk érzékeken túli, vagyis transzcendentális megosztásához.

„A színész munkája egyfajta kutatás a harmónia után, azért, hogy átadhassa a benne rejtező erőt és megnyissa önmagát a csoport felé. A színész összhangba hozza a testét, az értelmét és a pszichéjét. Különböző módokon kell irányítania az életét, ezért mindennap dolgoznia kell. Minden egyes nap egy új nap, és ez az új jelenti személyes tréningjének a bázisát. Életében és munkájában tisztességesnek, hitelesnek kell lennie, nem lehet közhelyes, sem közönséges, ellenben engednie kell magában érvényesülni a spontaneitást, mivel ha nem ad teret tulajdon tiszta organikus impulzusainak, azzal csak hamis aktusokat idéz elő, és utánozni kezd a valódi közlés helyett. Annak a színésznek az útja, aki úgy használja életét és szaktudását, mint egy utazást, amely során kutatja az élet törvényeit és a természetet, már nem csupán egy tehetséges ember alkotása. Bátorság kell hozzá, és mérhetetlen mennyiségű munka és erőfeszítés megalkuvások nélkül, határozottan, fegyelemmel, belső rend, pontosság és koncentráció szerint. Tudás szerint. Csak így lehet valaki felkészült, akit átjár az Energia.”
(Rena Mirecka)

Liszkai Tamás, a workshop vezetője a Παραstudio – Paraliturgikus és Parateátrális Kutatások Műhelye elnevezésű projekt vezetője és színjátszója. 2002 óta vesz részt amatőr színjátszó akciókban, misztériumjátékokban és színpadi előadásokban. Tanítványa volt Grotowski egykori színészeinek, Rena Mireckának és Zygmunt Moliknak. Dolgozott együtt Wrocławban Przemysław Błaszczakkal és Ewa Pasikowskával, a Grotowski Institute keretei közt működő Teatr ZAR színészeivel, valamint Párizsban Sabine D’Halluinnal és Nicolas Mège-vel, a La Compagnie Les Toupies munkatársaival. Állandó munkatársa Punk Mária, drámapedagógus, rendező.

Tréning-időpontok: 2012. július 23-25. (hétfő-szerda), 10-13 óra között
Helyszín: Millenniumi Klub, Szeged, Dugonics tér 12.

A részvétel ingyenes, továbbá semmilyen előzetes képzettséget vagy rákészülést nem igényel.
Jelentkezni lehet: előzetesen a [email protected] e-mail címen, vagy személyesen július 23-án, hétfőn 10 órakor a helyszínen, mely egyben az első tréning időpontja.
Maximális létszám: 12 fő!

Megosztás: